Αποτέφρωση

Τα τελευταία χρόνια δίνεται και η επιλογή της αποτέφρωσης σε εκείνους που για προσωπικούς λόγους δεν επιθυμούν την ταφή .

Μέχρι να δημιουργηθούν οι αναγκαίες υποδομές στην Ελλάδα για την αποτέφρωση ( πχ. κρεματόριο ) την λύση μας την δίνει η γειτονική Βουλγαρία . Η διαδικασία από την ημερομηνία θανάτου μέχρι την παράδοση της τεφροδόχου διαρκεί 2 με 3 μέρες (αν δεν μεσολαβεί σαββατοκύριακο).

Αν η οικογένεια του εκλιπόντος το επιθυμεί μπορεί να γίνει νεκρώσιμος ακολουθία και κατόπιν να ακολουθήσει η αποτέφρωση .

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες , χωρίς να απαιτείται να ασχοληθει η οικογένεια με αυτές.